Finanční krize a mikrofinanční sektor, jak moc jsou mikropůjčky ohroženy?

 

 • S padajícím dominem globální finanční krize si i my klademe otázku, do jaké míry bude sektor mikroúvěrů, sektor fungující zejména na chudých lidech, ohrožen. I proto ekonom, Miroslav Zámečník, na dálku vyzpovídal kolegu žijícího v Mexiku, pana Tomáše Hese, o současné situaci a míře rizika spojeného s oblastí mikrofinancí v Mexiku.

 

 • Otázka první: Daří se mikrofinančním institucím v Mexiku obnovovat úvěrové linky, ať již od vlády, komerčních bank nebo privátních investorů?
 • Většina MFIs má již podepsané nové úvěrové smlouvy, například management z CrediComún si již zrušil trojciferné platy a snížil stavy o neefektivní pracovníky. Tato opatření jsou velmi uklidňující, je cítit rozumný postoj vedení. Tudíž státní zdroje mají MFIs smlouvami potvrzené, některé úvěry mají dorazit každým dnem. Jediné, v čem mexické mikrofinance postihla krize, by mohly být případné úvěry od mezinárodních bankovních institucí, které jsou financovány od svých zahraničních matek, např. od španělské banky BBVA; ostatní banky jsou lokální a likvidita v Mexiku prozatím je.
 • Je nutno podotknout, že mnoho MFIs má likviditu v doposud nesplacených mikroúvěrech, jež postupně vymáhají. Často mají MFIs i jiná aktiva, jako jsou nemovitosti či osobní automobily, jejichž celková částka také zaručuje určitou likviditu institucí.
 •  Otázka druhá: Je v mikrofinančních institucích problém s cash-flow? Potvrď nebo vyvrať, prosím.
 • Likvidita se liší podle MFIs. Některé MFIs jsou solventní vůči všem svým věřitelům, některé méně, resp. restrukturují své závazky. Věřme, že máme pro náš projekt myELEN.com kvalitní partnery, což dokládá i poslední zpracovaná studie MIX Market nazvaná Championship League 2008, jež analyzuje výkonnost MFIs v Latinské Americe a Karibiku. Tento report nejednou uvádí některé z našich partnerů na předních místech vypracovaných žebříčků.
 • Otázka třetí: Jaká je situace celkově s mexickým mikrofinančním sektorem?
 • a) snižují komerční banky svoji „exposure“ (míru rizika) vůči MFIs? Jsou v Mexiku potíže s likviditou na trhu? Běží „deleveraging“ (likvidní snížení závazků), ano nebo ne?
 • Mexiko krizi zatím nepocítilo. Vzhledem k tomu, že banky do sektoru mikrofinancí půjčují pouze oproti zhruba 90% garanci, kterou poskytuje Centrální banka FIRA (a tam si MFIs vlastní rozpočty nalaďovayi již v květnu tohoto roku), ke krizi by nemělo dojít. Naopak rozpočty jsou výrazně vyšší než minulý rok. Například u jedné partnerské instituce myELEN.com nevyšlo financovaní od banky BBVA, které bylo ovšem pilotním projektem u této banky v historii, nejištěné garancemi.
 • b) Roste bilanční suma MFIs sektoru jako celku?
 • Ano, sektor roste a i se očekává větší poptávka díky finanční krizi, což bude mít za důsledek posílení sektoru. Statni banky a fondy, které financují MFIs (Fommur, Nafim, Financiera Rural, Fira, a další), mají likvidního kapitálu dostatek a financovaní nepozastavují, naopak navyšují. Problém však mohou mít instituce, které neměly diverzifikovaný funding (financování kapitálové linky) a utrácejí více než by měly: jednoduše nevyvážené a utrácivé instituce. 
 • Do budoucna se celkově očekává, že částečně upadne objem financování z mezinárodních privátních zdrojů, což mnohé MFIs postihne. Např. v roce 2009 je plánováno o 3,5 miliardy mexických pesos méně na funding, než je bohužel v sektoru potřeba (Zdroj: FIRA). MFIs, jež přijímají úspory od populace, budou bez problému, likvidita je na mexickém venkově zřetelná. 
 • Pro myELEN.com tato situace bude znamenat nárůst poptávky klientů MFIs. Portál myELEN.com bude mít pravděpodobně více žadatelů: více jednotlivců a vesnických bank žádajících o mikropůjčku na produktivní účely. Čil, finanční krize může být i formována do určité příležitosti pro myELEN.com jak pomoci chudým s určitým výnosem. Předpokladem úspěchu je mít ty správné partnery, spolupracovat jen s těmi kvalitními MFIs. 
 • Lze tedy dodat, že mexická zkušenost z „Tequila crisis“ má nyní pozitivní vliv na současnou finanční krizi, mikrofinanční sektor může vyjít posílen.

 

 • c) Zvyšují banky i instituce nároky na kolaterál: jištění a záruky?
 • Ne.
 •  d) Zvedají banky prudce sazby?
 • Ne.
 • e) Zvyšuje se „spread neboli úroková marže“ bank oproti CETES?
 • Ne, ale je možné, že banky, byť jsou jištěny garancemi, zvedat „spread“ začnou, ale ne nijak drasticky. Tato informace pochází přímo z jedné banky.
 • f) Provozní marže MFIs musejí v tomto scénáři klesat, pokud nezasáhne stát.
 • Nemám informace o tomto fenoménu. Některým MFIs se trochu zvedá „bad debt“, což se očekávalo, ale nijak drasticky.
 • Otázka čtvrtá: Zvyšují svoji angažovanost vládní organizace, aby dokázaly MFIs udržet svou schopnost půjčovat/mikrofinancovat jedince a vesnické banky?
 • Ano, stát pumpuje dost nových peněz, viz odpověď na otázku 3b. V situacích ekonomické krize lidé kupují méně dražšího zboží a dávají přednost levnějším a méně kvalitním produktům, jež vyrábějí mikropodnikatelé, což je přesně trh, který financují MFIs. Tyto informace pocházejí přímo z mexické centrální banky.
 • Otázka pátá: Jak si stojí MFIs, které mají vlastní rating, mohou mít i ony potíže s financováním?
 • Možné to je, jelikož dobrý rating s sebou samozřejmě přináší i komerční finanční zdroje. Tudíž mohou mít mnohem větší závislost na komerčním finančním sektoru a teď „delevaragingem“ ,tedy redukcí externího financování, trpí o to hůře. O této skutečnosti ale nemám zaručené informace, půl sektoru funguje na státních penězích, ale je možné, že k určité redukci dojde. Obecně platí, že ty MFIs, co mají rating, jsou slušně řízené, což dokazuje vize, se kterou rating financovaly, takže nebudou mít problémy.
 • Otázka šestá: Začaly již v MX klesat remitence od Mexičanů žijících v USA (legalně, nelegálně, na tom nezáleží) a pokud ano, jedná se o „cash flow“ chudých domácností a jejich nákupní sílu a tedy i potenciálně rostoucí úvěrové riziko u vesnických bank?
 • Ano, remitence klesají, nicméně v oblastech, kde působí partneři myELEN.com není vysoká závislost na remitencích. Ta je mapována zejména v oblastech Michoacan, Guanajuato a na severu Mexika.
 • Otázka sedmá: Jaká je míra nesplacených úvěrů u aktivních operací, tzn. u vesnických bank u našich partnerů?
 • „Default rate“ se stále bliží nule, tedy 0.X %, stále stejné, nemám žádné novinky. U některých MFIs se trochu zvyšuje „bad debt“ (míra nedobytných pohledávek), ale prozatím všude je to v normálu, „bad debt“ sektoru se celkově pohybuje okolo 5%, takže do této hranice nejsou důvody k znepokojení.
 • Otázka osmá: Jaká je míra nesplacených úvěrů v posledních cyklech například u CrediComún?
 • Opakuji, navýšeni zhruba o 1-2%, ale v tomto případě je to vysvětlitelné jejich expanzí: tato MFI rozšířila své služby a k dnešnímu dni má již 10 poboček a konsolidovaný tým jejich vedoucích poboček.
 • Otázka devátá: Tvrdilo se, že MFIs jsou málo korelované s formálním finančním sektorem. Ale platí to i v současné finanční krizi, kdy US jde ekonomicky dolů a v mexickém bankovním sektoru mohou být stejné problémy s likviditou na trhu jako všude jinde? Remitence do Mexika musejí rozhodně klesat a co z toho vyplývá pro myELEN.com?
 • Minulý měsíc jsem se účastnil mikrofinanční konference „Foromic“ v Paraguayi. Podle přednášek expertů během této konference je, podle nejnovějších poznatků, skutečně malá korelace. Problém budou mít pouze ohřívače kapitálu, respektive nekapitalizované, špatně řízené MFIs, které závisejí na málo finančních zdrojích. Trh je štědrý, o klienty poptávka není, ani v oblastech s nejhustší konkurencí, například v mexickém státě Morelos.
 • Otázka desátá a poslední: můžete odolnost mikrofinančních institucí dokázat na příkladech z historie?
 • V mikrofinancích se historie teprve vytváří, ale již jsou v knihovnách k nalezení studie analyzující krize v devadesátých letech v Asii a v Mexiku. Zatímco bankovní instituce trpěly, MFIs vyšly v obou případech z krize posíleny, na tom se akademici shodují.

 

 • Nabídka mikrofinančních institucí se rozrostla
 • PRAHA, Česká republika, 8. prosince 2008 – Mikropůjčky si budují stabilní místo na trhu, a to nejen díky svému sociálnímu podtextu. Doposud však byla v České republice aktuální pouze jedna nabídka přímé mikropůjčky do mikrofinanční instituce, což se ale nedávno změnilo. Portfolio portálu www.myELEN.com se rozrostlo na nabídku čtyř mikrofinančních institucí, mezi kterými je nyní možno vybírat.
 •  Po spuštění portálu jsme si chtěli ověřit, zda-li naše záměry představit české a evropské veřejnosti sociálně orientovanou investiční alternativu budou mít patřičnou odezvu. Zájem veřejnosti nás nezklamal. Pro další rozvoj bylo důležité ověřit i spolehlivou funkčnost a úroveň spolupráce se samotnou mikrofinanční institucí, jelikož obchodní mentalita Mexičanů se markantně liší od té naší. První rok pak přinesl nejen velký zájem veřejnosti, zároveň nám pomohl identifikovat oblasti, jež je nutné zdokonalit,“ říká Pavel Kohout, jeden ze zakladatelů společnosti Microfinance, a.s. administrující zmiňovaný portál myELEN.com.
 • V tuto chvíli si tedy potencionální zájemci o podporu chudých lidí v rozvojových oblastech Mexika mohou vybrat z institucí, které se od sebe liší nejen finančními ukazateli jejich kvality, ale i svými obchodními záměry. Například mikrofinanční instituce CrediComún je dobře vedenou finanční skupinou, jež orientuje svou aktivitu na získání statutu banky, čemuž podřizuje svou přísnou interní strukturu a kvalitu operací v terénu.
 • V nabídce je ale i například mikrofinanční instituce Fundación Realidad, která je neziskovou nadační entitou, dcerou slavné World Vision. Tato humanitární organizace, respektive její zakladatel Dr. Bob Pierce, představil světu již před 60 lety koncepci adopce dětí na dálku. Fundación Realidad pak svou činnost zaměřuje hlavně na finanční i nefinanční pomoc potřebným, nesoucí konkrétní sociální výsledek.
 • Podobný záměr má i další z mikrofinančních institucí, které mohou čeští etičtí investoři a filantropové poskytnout svou mikropůjčku, Ámbito Productivo (APROS). Tato mikrofinanční instituce je zaměřena zejména na ženskou populaci, a své mikrofinanční produkty doprovází dalšími aktivitami podporujícími boj proti chudobě v oblastech, kde působí.
 • Sociálně orientovaní Češi tak nyní mají možnost vybrat nejen přímo člověka, kterému mikropůjčku poskytnou, ale i rozdílné instituce, které mikropůjčky spravují a právě ony nesou právní rizika svých klientů, chudých drobnopodnikatelů. Uprostřed globální finanční krize je pozoruhodné, že míra neplacených mikroúvěrů je nadále velmi nízká a nepřesahuje v dobře vedených mikrofinančních institucích jedno až dvě procenta. Míra nesplacených mikroúvěrů je tedy mnohem zdravější než například spotřebitelské půjčky v komerčních bankách ve většině vyspělých zemích.
 • Jak říká Tomáš Hes, ekonom pracující pro mikrofinanční instituce v Mexiku a duchovní otec projektu myELEN.com: „Věříme, že máme pro náš projekt kvalitní partnery, což dokládá i poslední zpracovaná studie MIX Market nazvaná Championship League 2008, jež analyzuje výkonnost mikrofinančních institucí v Latinské Americe a Karibiku. Tento report nejednou uvádí některé z našich partnerů na předních místech vypracovaných žebříčků.“ Pro Čechy tak i nadále platí výhoda zapojení do pomoci člověku na druhé straně planety, a to jen několika kliky. 

 

 •  MIKROFINANCE – NOVÝ FENOMÉN POMOCI
 •  Česká myELEN.com: Malé částky, které dokáží velké změny
 •  PRAHA, Česká republika, 31. ledna 2008 – Česká veřejnost dostává jako druhá v Evropě možnost zapojit se do konceptu mikrofinancí. Spuštěním portálu www.myELEN.com tak odstartoval nový fenomén pomoci v boji proti chudobě, a to prostřednictvím půjček mikropodnikatelům po internetu.
 •  Mikrofinance jako pojem pronikly do povědomí veřejnosti především v roce 2006, kdy zakladatel bangladéšské „banky chudých“ Grameen Bank Mohamad Yunus dostal Nobelovu cenu míru. Význam mikrofinancí jako cesty boje proti chudobě potvrzuje OSN již v roce 2005, kdy vyhlašuje rok mikrokreditu (http://www.yearofmicrocredit.org/). Samotné mikrofinance fungují ve světě již několik desítek let a očima současnosti symbolizují nástroj pomoci, který je ekonomicky efektivní a plní svou funkci pomoci chudým regionům naší planety.
 • První institucí v České republice, která se specializuje na tuto formu rozvojové pomoci, je společnost Microfinance, a.s., jež zprostředkovává finanční výpomoc mikrofinančním institucím v rozvojových zemích prostřednictvím portálu s názvem my Electronic Loan Exchange Network (myELEN.com). Tento portál umožňuje Čechům a v budoucnu i dalším Evropanům zapojit se aktivně do tohoto nově objevovaného fenoménu.
 •  „Team společnosti Microfinance je sestaven z bankéřů, ekonomů a top manažerů, kteří přišli s myšlenkou přemostit pomocí internetu dva světy: svět, kde jsou úrokové sazby nízké, se světem, kde kapitál bolestně chybí,“ zdůrazňuje Linda Hanyková, výkonná ředitelka společnosti Microfinance, a.s.
 •  
 • Portál myELEN.com tak propojuje mikrofinanční instituce zemí třetího světa s lidmi, investory, z vyspělých států. Ti mají možnost půjčit finanční obnos podle svých možností lidem z méně rozvinutých zemí, kteří žijí v chudobě, avšak s řemeslnickými, pěstitelskými či obchodními dovednostmi. Tento systém pomáhá všem, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy, vybudovat vlastní podnik - ať už je to malá pekárna, výrobna koberců či pěstování rajčat.
 • Tihle lidé nemají přístup k základnímu kapitálu,“ uvádí Tomáš Hes, který pracuje přímo v terénu pro mexickou mikrofinanční instituci FIPS. „Větší město může být vzdáleno několik desítek hodin, na půjčku v bance nemají drobní podnikatelé nárok, protože například nejsou schopni předložit oficiální finanční výkazy. Tihle lidé ale chtějí pracovat, mají připraveny podnikatelské záměry a často i jistotu odbytu v jejich lokalitě. Tihle lidé mají vše, co potřebují k tomu, aby se z nich stali úspěšní malí podnikatelé. Jediné, co jim schází, je kapitál. Mikrofinanční instituce (MFI) působící v jejich regionu je jedinou šancí, jak se oni sami mohou postavit chudobě. Přes křížové ručení a zaručení celé komunity poskytne MFI drobné mikroúvěry. Komunita ví, že pokud jeden z jejích řad přestane splácet, mikrofinanční instituce jim všem již neposkytne další úvěry, a tak se často stává, že pokud jeden z nich má problémy, ostatní za něj jednu či víc splátek zaplatí. Tak tito lidé dostávají šanci. Šanci pracovat a důstojně žít,“ dodává Tomáš Hes.
 • Mikropůjčka nejen pomáhá, ale její poskytovatel získá i poměrně atraktivní úroky, které se pohybují od 5 % do 10 % p.a. (ročně). Z tohoto důvodu je systém mikrofinancí tak unikátní. „Bez větší znalosti financí se z člověka může stát investor, který pomáhá druhým. Jedinečná záležitost,“ dodává pan Petr Michlík, jeden z prvních uživatelů portálu myELEN.com.Samotný portál myELEN.com má jednoduchou strukturu:
 • Jedinec, který má zájem podpořit mikropodnikatele, si vybere druh půjčky. Ta může být poskytnuta konkrétnímu člověku prostřednictvím MFI, pod kterou je registrován, a to buď ve Village Bank (vesnické bance), či přímo u určité MFI. U posledních dvou druhů jsou půjčky většinou vyšší.
 • Mimo konkrétních fotografií se investor rozhoduje na základě jednoduchých ukazatelů, jako je životní situace žadatele o půjčku, detailní popis vesnické banky, fact sheetu a finančních ukazatelů u jednotlivých MFI.
 • Investor si vybere, kam chce své peníze vložit, druh splátek (čtvrtletní či roční) a podle výše půjčky mu bude nabídnut úrok.
 • Po registraci investorovi portál vygeneruje smlouvu, a pokud investor se vším souhlasí, elektronicky ji podepíše, zašle peníze či zaplatí platební kartou on-line.
 • Smlouva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem vybranou MFI mu bude zaslána emailem.
 • Vše je i právně ošetřeno, takže pár kliknutí, a i vy můžete konkrétně a reálně pomoci. Samozřejmě je nutné zdůraznit, že i u jakýchkoli jiných investic je zde určité riziko, a proto Microfinance, a.s., doporučují každému zájemci důkladně si pročíst materiály o MFI, o kterou má zájem.
 • V následujících měsících se pak investor bude těšit z úroků. Může „se svým podnikatelem“ navázat i podobný kontakt, který funguje u adopcí na dálku. Investor se může do jeho regionu přímo rozjet a seznámit se s tamními podmínkami, s jeho podnikáním a s krásami často jedinečných míst. Detaily míst, kam investice směřují, naleznete také na portálu myELEN.com.
 • Za svou krátkou dobu existence je již prokazatelné, že Češi mají o tuto formu charity zájem. „Na počátku našeho projektu jsme předpokládali, že prolomit zájem veřejnosti o mikrofinancování bude náročné. Skutečnost, že tato nová forma charity, která má však i svou obchodní stránku, zaujala. To nás velmi těší a boří názory, že Češi se charitou na rozdíl od svých sousedů nezabývají,“ říká dozorčí správní rady společnosti Microfinance, a.s., Barbara Pošívalová.
 • Společnost Microfinance, a.s., si za svůj záměr vzala i určitou osvětu na poli sociálně-etických investic. V současnosti, kdy akciové trhy zažívají značnou nervozitu, se jeví zapojení do mikrofinancí jako oblast od kapitálových trhů dosud velmi izolovaná, jako oblast s atraktivním výnosem a důležitým elementem charity. Vlastní uspokojení z pocitu pomoci druhým se postupně stává důležitým prvkem při rozhodování, tzv. etické investice mají velkou budoucnost. „V prostředí turbulentních akciových trhů se ukazuje zvýšená potřeba diverzifikace portfolia. Mikrofinance tuto možnost nabízejí,“ zdůrazňuje ekonom Pavel Kohout.       
 • Slavnostní přestřižení pásky velvyslancem Mexika, jeho Excelencí panem Bernalem, symbolizuje spuštění druhého mikrofinančního portálu v Evropě, českého portálu myELEN.com. Zprava: Linda Hanyková, José Luis Bernal, Miroslav Zámečník a Pavel Kohout
 • Charita aneb mikroinvestice
 • 1. ledna 2008, Marigold.cz
 • Web je plný zajímavých služeb, které ukazují, čeho všeho je komunita schopna, když se jí dá zajímavý názor a nespolehnete se jen na všemocnost internetu. Mikroinvestice a mikroúvěry jsou toho dobrý příkladem. A jelikož je po Silvestru a naše duše by se měly obrátit k bohulibé činnosti, abychom odepsaly své hríšky, tak něco o mikroinvesticích napíšu. Protože je to takový zajímavý způsob charity, bych řekl - někdy dokonce spojený s nulovou ztrátou či i se ziskem.
 • Nejdříve stručně k mikroinvesticím a mikroúvěrům. Stručně, protože podrobněji to pojednávají například tady na Investice.cz. Na Wikipedii to mají rozepsané hezky historicky. A nezapomněl bych na Pavla Kohouta, jenž jako vždy ruluje (rulezuje?). Je to taková chytrá myšlenka, že některé problémy lidí ve třetím světě by vyřešily relativně malé peníze v řádu desítek tisíc korun. Tím by mohli rozjet svoji firmičku, podnikání, většinou z našeho pohledu malé a nevýznamné, ale pro jejich životy perspektivní. Ale ti lidé nemají šanci se k takovým penězům dostat. Normální banka jim nepůjčí, protože nemají čím ručit, pro venture kapitalisty jsou to zase směšné sumy. A tak se to řeší “syndikací úvěru” ze soukromých zdrojů. Pár jednotlivců nabídne svoje peníze na nějakou činnost a investuje tisícikorunové sumy. Zpět mají dostat nulové zhodnocení - pak je to charita - někdy ale i nějaká procenta navíc.
 • Samozřejmě chápeme, že tohle může být dost riziková věc. Půjčit někomu v Mexiku nebo Peru tisícovku se může zdát jako ji vyhodit. Šméčko na první pohled. Komunitní verze Nigerijského spamu. Může být. Ani skutečnost, že v roce 2006 za to padla Nobelovka nemusí nic znamenat, byla za mír, ne za ekonomiku: prof. Yunus a jeho projekt Banka Gramín.
 • Mně se na tom líbí způsob, jakým se peníze kryjí. Ručení probíhá v podstatě formou komunitní zodpovědnosti. Půjčka je sice na něčí konkrétní projekt, ale ručí celá komunita. Po té je v případě nesplácení vymáhána větší část nesplacené částky. Navíc za tím vším je nějaký mechanismus, jak to té komunitě připomenout, jak s ní uzavřít smlouvu atd. A právě na funkčnosti tohoto mechanismu závisí, takže jsou tu prostředníci, kteří celou věc organizují. Někdy jsou to nevládní či nadační subjekty, jindy už jde o komerční aktivity.
 • A teď už přichází ta internetová část celého podniku. Webový portál věnovaný možnosti mikroúvěrů, kdy si vyberete projekty a investujete do nich. Můžete investovat celou částku, můžete rizika diverzifikovat a vkládat část požadovaného vkladu, ůvěr se pak syndikuje od více lidí. Jak vybrat, to je jen na vás.
 • Kiva - pomůžete a asi neproděláte
 • Zmíním tři portály tohoto druhu. Mně se nejvíce líbí Kiva.org. Ten je neziskový, za své úvěry nedostáváte žádnou odměnu. Výhodou je, že se registrovat může kdokoliv, platba probíhá online přes PayPal (tedy i platební kartou) a je to zajímavá forma pomoci konkrétnímu projektu, konkrétnímu člověku. Jestli máte výhrady ke sponzoringu velkých nadací a organizací, protože nevíte, co se za to konkrétně stane, tady tahle starost odpadá. A ještě něco: peníze se vám (dost možná) vrátí. U každého projektu doporučuju pročíst si informace o tom, kdo je Partnerem - tedy zprostředkovatelem, organizací, která zajistila ten projekt. Je tam vidět, kolik obchodů udělali a jak se splácejí, což svědčí o tom, jak se Partnerovi daří zajistit výplatu vašich peněz.
 • MicroPlace - eBay se snaží
 • Kiva je spíše věc charity než investic. Když to dobře dopadne, někomu pomůžete a nic na tom netratíte. Jsou ale i mikroinvestiční portály, kde můžete k výdělku přijít. Nejdříve zmíním ze slušnosti MicroPlace, protože ten patří eBay a je asi nejlépe vypulírovaný. K dokonalosti mu chybí fakt, že investovat zde může jen člověk s pobytem v USA. Osobně tomuhle projektu dávám více šancí ku ziskovosti, než celému Skype, ale to jen tak na okraj.
 •  Český myELEN
 • Server myElen je kupodivu český projekt. Proč kupodivu? Nečekal bych, že se v tomhle oboru zrovna vyznamenáme, ale je to tak. MyElen nabízí investice do mexických projektů, minimální řád je většinou 5000 Kč, ale nabízejí se zde i možnosti výdělku. Platba je převodem na účet, není to tak hezky interaktivní a promakané, jako u Kiva.org, ale pokud přemýšlíte o rizikových investičních aktivitách s charitativním podtextem, asi to pro vás bude lepší. A výhodou je, že je tam všechno česky popsáno.
 • Než se rozhodnete si něco s mikroúvěry začít, rozhodně si k tomu pročtěte minimálně ty články, co jsem tu zaodkazoval. Přeci jen posílat něco na blind se nemusí zrovna oplatit. Ale pokud pro někoho chcete něco udělat, může to být o něco adrenalinovější a adresnější, než poukázání pár anonymních korun na konta nejrůznějších nadací.
 • A pokud vás mikroúvěry zaujaly, podívejte se na MicroPledge - tady se sbírají mikropříspěvky na zamýšlené softwarové projekty. Chcete, aby někdo napsal nějaký soft a zaplatili byste si za něj? Nabídněte penízky a když se i další přidají a sežene se dost peněz, někdo se najde, kdo to napíše.
 • Patrick Zandl

 

 • Tomáš Hes: Většina bankovních skupin dnes otvírá sve mikrofinanční divize
 • 31.ledna 2008, Investujeme.cz
 • Důkazem fenoménu mikrofinancí je stabilita mexických mikrofinančních institucí, které jako jediné entity ve zdejším finančnictví přestály Tequila Crisis v devadesátých letech, říká v našem rozhovoru TOMÁŠ HES - spolutvůrce portálu myELEN.com a spolupracovník mexické společnosti FIPS, financující drobné podnikatele.
 • Velkým úkolem na vnitřní administrativu, bude rozšíření portfolia služeb na škále od mikrokreditu k mikrofinancím, tedy od úvěru k paletě různorodých finančních produktů, které na vesnicích žalostně schází: mikropojištění, mikroleasing a hlavně mikrospoření.
 • Z našeho pohledu je financování mikrofinančních institucí relativně mladé odvětví, které je pořád bráno spíše jako charita než investice, což je asi logické. Přesto jsou země, kde s podobnými projekty již mají delší zkušenost. Víte o nějaké zemi, kde jsou již mikrofinance vnímány jako regulérní investiční příležitost? Existují tam finanční instituce (banky, podílové fondy), které svým klientům nabízí tento druh uložení prostředků jako alternativu klasickým investicím?
 • Mikrofinance jsou jako mainstreamová investice stále ještě v plenkách. Ročně do sektoru přitékají dvě miliardy dolarů soukromého kapitálu, což není ani procento celosvětové poptávky, a méně než deset procent kapitálu, který pochází od nadnárodních institucí, státních fondů a deposit mikrofinančních klientů. Vím, že v procesu rozvoje jsou různé projekty v různých částech světa. Akcie vybraných MFIs (mikrofinančních institucí - pozn. red.), které se dají spočítat na prstech, si lze koupit na burzách.
 • Existují humanitární fondy specializované na mikrofinance, které zatím dost neobratně slouží institucionálním investorům. Všechny bankovní skupiny dnes také otevřely své mikrofinanční divize a obchod si pochvalují. Nevím o žádné MFI, kterou dnes financují nadnárodní skupiny nebo privátní fondy, jež by nedostála závazkům. Nanejvýše dochází ke zdržení splácení.
 • I mikrofinance jednou zrodí svůj Titanik, tak jako každý sektor, ale ještě mnoho let, možná dekád bude trh bojovat s nedostatkem kapitálu a konkurence. I portál www.myELEN.com je jedním ze čtyř, které jsou na světě v provozu, ale pouze jedním ze dvou, které poskytují robustní právní dokumentaci, tedy ochranu investora.
 • Mikrofinance jsou stále na hony vzdáleny retailovým masám. A právě tady je jejich budoucnost jako stabilizačního, sociálně dimenzovaného doplňku investičních portfolií. Doufejme, ze právě k zasažení retailových kapilár přispěje i projekt myELEN.com.
 • Tak jako v sedmdesátých letech svět dobylo svět hnutí Greenpeace, v devadesátých letech koncept fair trade, nastává epocha zdravých financí, které podporují tvorbu pracovních míst, obchod a výrobu, a ne spekulace a burzovní hry, které jsou hrou s nulovým součtem, které sice mají ve finančním systému nezastupitelnou úlohu, nové hodnoty však nevytváří.
 • Fakt, že myELEN.com umožňuje materiálně zajištěným jednotlivcům v jedné části světa financovat jiné pracovité lidské tvory na druhé polokouli při eliminaci rizika a zajímavých výnosech, je fascinující.
 • Jste v této oblasti nejen v Evropě pionýry. Jaké to je „rozjíždět“ podobný projekt? Vyskytly se nějaké problémy technické, legislativní apod.?
 • Křížem každé avantgardy, ať v umění či obchodu, je nepochopení a z něho plynoucí boj s konzervativními koncepty. Problémy a potíže jsou naším každodenním chlebem, a to v Evropě i v Novém světě. Daří se nám je systémově překonávat. Setkáváme se spontánní podporou projektu, a nikdo nám klacky pod nohy neháže, jakoby naši partneři povědomě vyciťovali, že se jedná o velkou a spirituální misi. Části struktury vznikají za pomoci širokého spektra odborníků, jejichž motorem je entuziasmus a nadšení pro věc.
 • myELEN má za sebou první měsíc ostrého provozu. Jaké jsou zatím ohlasy? Daří se sehnat dárce/investory?
 • I přesto, že jsme projekt doposud neinzerovali, ohlasy nás překvapují. I v Češích se nezapře ochota pomáhat, byť portálová finanční podpora je soustředěna na malé částky. Investoři a filantropové se snaží produkt ohmatat, otestovat, prověřit. V zemi, která světu dala kromě slova robot, dolar a pistole i pojem “tunelování“, je to správné a pochopitelné. Podotýkám, že první experimentální dávky českého kapitálu již do mikrofinancí přitekly před rokem, takže už máme úspěšnou roční vizitku.
 • Investor/dárce si může vybrat z několika podnikatelských projektů vašich klientek. Opravdu posílá peníze konkrétní dámě? Umožní web případně nějaký osobní kontakt mezi oběma stranami?
 • Ženy na fotografiích jsou klientky vybraných Village Banks, které čekají na úvěr déle, než je standardní a v nichž kvůli prodlevě hrozí ohrožení kredibility FIPS. Fotografie slouží FIPS jako sekundární identifikační zdroj. Získané investice jsou povolovány a posléze rozpuštěny do relevantní Village Bank, v níž byly fotografie pořízeny. Pokud jsou prostředky nedostačující, FIPS zbytek dopumpuje z vlastních rezerv.
 • Neexistuje cejch na peníze. Kapitál se chová jako beztvará, anonymní kapalina či písek, přesto si investor může být jist, že žena, jejíž tvář ho přiměla k „adopci“, během několik dnů získá provozní kapitál, který potřebuje, takže portál splní stanovený cíl.
 • Web zatím neumožňuje systémově propojit filantropa a jím financovanou podnikatelku, ale dříve či později k této inovaci dospějeme. Filantrop se tak bude moci stát financiérem, bankéřem konkrétní osoby nebo celé skupiny, již bude moci navštívit a svým kapitálem provázet po její pouti podnikáním, přičemž ultimátním garantem splácení zůstává MFI, která v případě zpoždění splácení nebo neúspěchu skupiny musí ztrátu nahradit z jiných zdrojů.
 • Otázkou je, nakolik budou ženy investora chtít poznat. Naše klientky jsou manažerky-majitelky vlastních obchodních mikroimpérií, které přesně vědí, co chtějí. U větších obnosů si to lze samozřejmě jednoduše představit, již dnes financiérovi poskytujeme certifikát s fotografií konkrétní financované Village Bank, kterou je samozřejmě možno navštívit. Bude-li čas, milerád zajedu jeepem do Oaxaca city, vyzvednu větší investory na letišti a zajedeme spolu do terénu.
 • Společnost Microfinance za investice v žádném případě neručí. Návratnost na straně podnikatelů je zabezpečena ozkoušeným systémem, ale jakým způsobem je zajištěna stabilita samotné MFI?
 • Předpoklady ke zdraví mikrofinančních institucí se obecně neliší od předpokladů stability jakéhokoli jiného podniku. Jedná se o entity, které musí dobře zvládat administraci mikrofinancí, soulad mezi závazky a pohledávkami, a kontrolu vlastních orgánů vzdálených tisíce kilometrů od korporátního mozku. Drtivá část MFI nesmí přijímat vklady a dá se tak přirovnat k průtokovému kotli, kde místo vody cirkuluje kapitál, což zvyšuje požadavky na vyváženost inputů a outputů.
 • Specifičnost mikrofinancí, z níž plyne právě vysoká stabilita jeho aktérů, však spočívá v drtivých výhodách trhu, o kterých by si jakékoli jiné podniky včetně bank mohli nechat jen zdát. Jsou jím čtyři zásadní faktory: nenasycenost trhu, tedy brutální přetlak poptávky, která je konstantního, nesezónního charakteru, dále potom nedostatek konkurence, vysoké marže umožňující odpružit manažerské chyby a nezávislost mikrofinancí na makroekonomických vlivech.
 • V následujících měsících veřejnosti umožníme, aby si kapitál podle své volby rozdrobila do více vybraných institucí a více zemí: teoretické i reálné riziko ztráty jistiny se tak dramaticky snižuje.
 • Podle jakých ukazatelů lze posoudit zdraví a stabilitu MFI?
 • Čísla louskající evropské banky, když chtějí půjčit podniku, a která po zpracování výkazů útrobami počítačů vyplivnou jeho bonitu, jsou nepochybně důležitá k utvoření části celkového dojmu. V případě mikrofinančních institucí jsou naprosto nedostačující.
 • Za stejně důležité považuji osobnosti vedoucích manažerů, jejich profesní zkušenosti, charakterové vlastnosti a dlouhodobé cíle, geograficko-kulturní presenci instituce (ne všechna etnika jsou dokonalými platiči) a dobře diverzifikované kapitálové zdroje.
 • Vůbec nejdůležitější je asi harmonická kombinace tří elementů: kvalita distribuční kostry, tedy MFI spolupracující s kontrolními mechanismy nezávislými na úvěrových operacích a účetnictví, které umožňuje přesně kvantifikovat a z čísel extrahovat závěry, na jejichž základě se buduje strategie.
 • Co se týče konkrétních parametrů, pak jsou to ukazatele spojené s kvalitou portfolia jako např. portfolio at risk (procento nesplácených úvěrů starších než 30 dnů), write-off ratio (procento odepsaných úvěrů), ukazatelé týkající se efektivity jako např. provozní náklady k zisku: finanční data, viz. debt/equity ratio a ukazatelé ziskovosti ROI, ROA a výnos z portfolia.
 • Samotná čísla ale nestačí. Co je potřeba, je výpověď kritického, inteligentní experta, znající lokální trhy a hráče na trhu. Existují instituce, které nemají čísla úplně hvězdná, ale přesto jsou investičně zajímavá, neboť mají našlápnuto k moudrému, zdravému růstu , a zrovna tak existují nezralé, zvnějšku dokonalé instituce, které jsou oslepeny vidinou raketové expanze a výší úrokové marže a přitom nevidí nástrahy budoucnosti.
 • Jak je to s likviditou? V případě, že by klient potřeboval nutně prostředky mít k dispozici, jaké jsou podmínky „vystoupení z investice“?
 • Podmínky záleží na specifičnosti smlouvy. V principu vystoupení možné je, ale pouze s několikatýdenním předstihem. Je třeba si uvědomit, že kapitál transformujeme do čtyřměsíčních úvěrů, které jsou součástí dlouhodobých úvěrových linek. Ženy od nás nechtějí jednorázové úvěry. Očekávají průběžné profinancování, jehož hodnota graduje po čtyřměsíčních cyklech. V případě že bychom podstatnou část kapitálu museli nečekaně stáhnout, úvěrový cyklus skončí bez návaznosti a jejich obchody by se mohli ocitnout "na suchu".
 • Hypoteticky si představme, že by o váš projekt projevilo zájem velké množství lidí, resp. objevilo by se pár větších investorů. Je aparát FIPS schopen zadministrovat větší objem prostředků? Nemůže to paradoxně ohrozit jeho stabilitu?
 • Zralost instituce, tedy schopnost odmítnout investice, které nelze kvalitně umístit, se odvíjí od zralosti managementu. V tomto směru jsme již v minulosti nasbírali cenné zkušenosti a vytrpěli si své, což považuji za velké plus.
 • Ve FIPS minulé léto nastaly potíže, když nám federalni fond Fommur znenadání poskytnul 2 miliony dolarů na pouhé 4 měsíce. Distribuce peněz není okamžitá a měly by ji předcházet dva týdny organizování, ladění a nastavování lokálních subkultur. Na tak náhlou záplavu krátkých peněz jsme nebyli připraveni a distribuce nám trvala měsíc a půl, takže jsme přišli o část úrokového diferenciálu.
 • Naše zkušenosti s nečekaným přívalem kapitálu nám umožnily lépe nastavit spolupráci mezi centrem a regiony a harmonizovat distribuční proces tak, aby peníze byly předány co nejrychleji při formální perfekci.
 • Teď zrovna podepisuji žádost o 44 milionů pesos, tedy 4 miliony dolarů, které žádáme od jedné zdejší finanční skupiny nepřímo financující portfolia, která byla v minulosti kontrolována právě federálním fondem Fommur. Tyto prostředky jsme schopni ve čtyřech blocích postupně nalít do stávajících portfolií v Oaxace během příštích deseti měsíců, přičemž stavidla přílivu kapitálu zvedneme čtyřikrát: během února, května, června a listopadu 2008.
 • Předpokládám, že jak už to bývá, fondér splní pouze část našich přání, takže prostoru pro evropský kapitál bude během 2008 dostatek.
 • Jak je to s výnosy? Prostředky přichází do ČR z mexické strany zdaněny. Podle jakého předpisu se daní příjmy v ČR z takovýchto investic?
 • Výnosy se pohybují v řádu od jednoho do deseti procent, nicméně je zde prostor k individuálnímu přístupu. Výnosy z úroků se daní dle platných zákonů v zemi daňového domicilu dárce/investora. Mezi Spojenými státy mexickými a Českou republikou platí mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, od které se platba daní odvíjí.
 • Svěřené prostředky jsou z českých korun převáděny na dolary, příp. eura. Podepisuje se na klientově investici nějakým způsobem pohyb kurzu např. dolarů?
 • FX risk je inkvizičním kladivem na kapitálové transfery rozvojovému světu, který má díky zrání svých ekonomik nestabilní měny. Investice do FIPS naštěstí chrání investora proti riziku kurzového pohybu. FIPS riziko přebírá na sebe, takže klient jistinu získává i s úroky zpět v korunách, eurech či dolarech, nezávisle na pohybech hodnoty pesa.
 • Při aktuálním posilování kurzu koruny a eura proti pesu má FIPS skutečně o několik procent vyšší reálné náklady, protože musí za pevně dané částky v korunách a eurech zaplatit více pesos.
 • Investice v dolarech, které hodnotu ztrácejí, naopak FIPSu reálné úročení snižují, přičemž investor je ve všech třech případech v té které měně proti měnovému riziku kryt.
 • Napadá mně, že pokud by investor chtěl vsadit na další pokles dolaru a převzít na sebe riziko kurzu s tím, že by při dalším poklesu dolaru jeho výnos mohl dosáhnout i více než dvaceti procent. Jako zástupce FIPS takto dané podmínky jen uvítám a můžeme tak položit základy novému druhu finančního produktu: roční půjčky mikrofinančním institucím s FXovým překvapením na konci. Skutečně, nežertuji!
 • Investice do mikrofinančního sektoru je považována jako relativně nezávislá na vývoji světové ekonomiky a tím pádem zajímavá z pohledu diversifikace. Můžete toto potvrdit, příp. jakou měrou v současnosti ovlivňuje vaše podnikání (a podnikání vašich klientů) situace na světových trzích, především v USA?
 • Obchod s kaktusovými řízky v Pinotepě Nacional na pobřeží Pacifiku hypoteční krize neovlivní a výši spláceného úroku nezasáhne ani atentát na Benazir Bhutovou, korupční taktiky ředitele Světové banky promujícího svou milenku či úspěch Obamovy sázky na afroamerické voliče. V oblasti, kde žije sto tisíc lidí a kam vedou pouze dvě klikaté okresky, lokální obchod pulsuje stejným rytmem už po staletí, nezávisle na výkyvech cen ropy, plynu a elektřiny a manýrách globálního světa. A bude tomu tak i nadále.
 • Důkazem fenoménu mikrofinancí je stabilita mexických mikrofinančních institucí, které jako jediné entity ve zdejším finančnictví přestály Tequila Crisis v devadesátých letech, zatímco banky a spořitelny musely najímat krizové manažery, propouštět a zavírat pobočky.
 • Sleduji-li své kolegy ve finančnictví, kteří při každé větší krizi napjatě zírají do hlubin internetu, narůstají jim šediny a den za dnem se jim prohlubují vrásky, protože jejich klienti přichází o hodnotu investic v akciích, posiluje se má víra v projekt myELEN.com a budoucnost mikrofinancí, jako líhně pro soukromé prostředky, poskytující stabilní měsíční úročení a dobrý pocit, že kapitál pracuje pro správnou věc.
 • Portál myELEN.com plánuje spolupracovat s dalšími mikrofinančními institucemi. Zůstáváte dále ve FIPS, anebo plánujete průzkum dalších zemí?
 • Jak řekl Kryštof Kolumbus, přijetí výzvy je nejlepším nástrojem k tomu, abychom se bez zbytečných prodlev dostali tam, kam stejně patříme. Prostory, které je třeba probrázdit, jsou bez konce. Ať už se jedná o kapitálové potřeby pracovitých nejchudších v rozvojovém světě nebo bonanzy západu, kde kapitál leží ladem, namísto aby pomáhal budovat lepší svět.
 • Budování globálního finančního mostu mezi kontinenty a mezi chudými a bohatými je pionýrský začátek ozdravění finančního klimatu zaneřáděného přesofistikovanými deriváty, strukturovanými nepřehlednostmi a hysterickými kobylkovými hejny spekulačního kapitálu, které zběsile a iracionálně prchají z místa na místo. Disparity jsou ohromné, trhy gigantické a pole neorané...
 • Ještě nevíme, zda-li progres bude pozvolný nebo po skocích. Fenomén mikrofinancí je celosvětový. Proto po Mexiku je třeba se briskně zaměřit na ostatní země i kvůli našim evropským klientům, abychom jejich kapitál mohli rozložit mezi co nejvíce entit v různých zemích a snížila se tak měnová, politická a kreditní rizika. Ve FIPS zůstávám i nadále, a i kdybych se měl později naplno věnovat projektu myELEN.com, kořeny důvěry, které jsem ve FIPSu zapustil, budou mít svůj vliv i v následujících letech.
 •  Luboč Svačina

 

 • Trochu charita, trochu byznys
 • 3. ledna 2008, EKONOM
 • Tomu, kdo chce udělat prospěšnou věc a k tomu ještě vydělat, se otevírají možnosti v podobě mikropůjček chudým. Věřitelem se teď může stát každý.
 • Ana Patino je spolumajitelkou skleníku v jedné vesnici v mexickém státě Guanajuato. Pěstuje biorajčata a ta pak rozváží do okolních měst. Mít skleník představuje v tomto regionu velkou konkurenční výhodu, neboť umožňuje podnikání i v relativně chladné zimě. Aby mohla skleník rozšířit, potřebovala víc peněz, než kolik pravidelně utržila prodejem zeleniny. A možnost se jí nabídla: před čtyřmi lety začala obyvatelům její vesnice poskytovat malé půjčky mexická společnost FIPS (Fundacion para la Integracion Productiva Sustentable, doslova Nadace pro integraci trvale udržitelné produkce), která se specializuje na mikroúvěry.
 •  V těchto dnech už její prodloužená ruka funguje i v Česku a jejím prostřednictvím se může do financování chudých vesničanů zapojit prakticky kdokoliv. "Jde o unikátní projekt, který nemá přinejmenším v Evropě obdoby," říká Linda Hanyková, výkonná ředitelka akciové společnosti Microfinance, která provozuje portál myElen.com a zajišťuje administrativu spojenou s tokem peněz od věřitele nebo dárce v ČR do FIPS.
 •  Ana vždy předtím všechny úvěry splatila a teď by ráda získala dalších 15 tisíc pesos (asi 30 tisíc korun), aby mohla skleník dále modernizovat. Je docela možné, že její příští půjčka bude z ČR.
 • ŽENY MAJÍ PŘEDNOST.
 • Nezisková organizace FIPS vznikla před čtyřmi lety a vycházela z myšlenky, že mikropůjčka motivuje víc než dar. K tomu, aby se v řadě extrémně chudých mexických vesnic udrželo či více rozvíjelo podnikání a zvyšovala životní úroveň, stačí tamním obyvatelům pravidelné malé "překlenovací" úvěry. Základním zdrojem financí byl a zatím zůstává mexickou vládou zřízený fond Fommur. Společnost FIPS zabezpečuje, aby se peníze dostaly tam, kde je jich nejvíce třeba, ale hlavně, aby se také vrátily, a to ještě s výnosem.
 • Poptávka po mikropůjčkách je obrovská. Malých podnikatelů, kterým chybí kapitál, jako pěstitelce Patino, jsou po světě stamiliony. FIPS se prozatím specializuje jen na Mexiko a má ve třech státech na rozloze velké zhruba jako Česká republika asi 12 tisíc klientů. Po pravdě řečeno, jsou to vesměs klientky - 98 procent dlužníků představují ženy. "Záměrně dáváme přednost ženám, jsou totiž disciplinovanější a mají zodpovědnější přístup ke splácení půjček; navíc nejdou do riskantních projektů," vysvětluje Tomáš Hes, jeden z partnerů FIPS a duchovní otec české společnosti Microfinance. "Nehrozí u nich také velké nebezpečí, že by peníze propily nebo prohrály na kohoutích zápasech," dodává Hes.
 • KOLEKTIVNÍ ZÁLEŽITOST.
 • Jenže v regionech, kde není skoro žádná infrastruktura, nejsou kvalitní cesty, o telefonu a internetu ani nemluvě, je administrace úvěrování poměrně obtížná. Pokud je někde o peníze zájem, obvykle do vesnice zajede jeden ze zástupců FIPS, vysvětlí princip fungování mikroúvěrů, rozdá letáčky. Dbá na to, aby všichni všechno pochopili. Než se podepíše smlouva, obvykle jsou třeba tři až čtyři návštěvy.
 • Peníze nikdy nedostane jedna osoba, ale celá skupina, tzv. village bank. V tom je totiž část tajemství, proč tento systém funguje a dokonce se na něm dá i vydělat. Skupina většinou deseti až dvaceti žen, tzv. village bank, totiž dostává jednu souhrnnou částku, kterou si rozdělí podle potřeby - při prvních půjčkách většinou připadá na jednu ženu ekvivalent okolo dvou tisíc korun - a ručí křížově jedna za druhou.
 • Sami členové skupiny rozhodují o tom, kdo se může zapojit a kdo ne. V případě potíží se splácením jedna druhé pomáhá, zodpovědnost a hrozící ostuda jsou ale docela silným motorem. Naprosto nepřípustné je, aby se peníze využívaly na spotřebu. Také část z příjmů z podnikání, na které byl úvěr využit, jdou na společný účet, Organizace FIPS takových skupin financuje okolo sedmi stovek ve 250 vesnicích. Každou village bank má na starosti jeden úředník, tzv. credit officer, který je zároveň jejich finančním poradcem.
 • ČTYŘICETIPROCENTNÍ ÚROK.
 • Ač to vypadá všechno docela jednoduše, ve skutečnosti je proces rozdělování peněz chudým administrativně i jinak velmi náročný. Jak Fommur, tak jiní věřitelé vyžadují podrobnou evidenci o tom, které osoby, kolik a na co čerpají a jak splácejí. Kromě toho časté cestování do oblastí, kam se dá dojet jen terénním vozem, vyžaduje dost času. FIPS celkem zaměstnává asi čtyři desítky lidí, z nich ale jen pět sedí v centrální kanceláři, zbytek jsou terénní pracovníci.
 • Aby se všechny tyto náklady zaplatily a ještě byl nějaký zisk, musí být úrok z půjček dost vysoký - pohybuje se mezi 40 a 80 procenty, závisí na regionu. V první chvíli pak leckoho napadne, že to, co se tváří jako charita, je vlastně vydělávání na úkor chudých. "Tak to není," oponuje Hes. "Tito lidé nemají vůbec žádnou jinou možnost, jak přijít k penězům, pokud nejdou k lichváři a nejsou ochotni platit úrok třeba několik set. Žádná banka by jim nepůjčila, navíc je jich tady velmi málo. A pokud by jim půjčila, je dost velké riziko, že by se peníze nevrátily. Čtyřletá praxe ukázala, že tohle je ten nejlepší způsob, jak je podpořit." Většina z věřitelů si podle Tomáše Hese na stálý tok peněz zvykla. Začínají u malých částek, splátky musejí posílat týdně, doba splatnosti jsou čtyři měsíce. Když všechno vrátí, mohou čerpat dál větší částku a postupně své podnikání více rozšiřovat. "Už teď je možné najít mezi vesničankami opravdové "hvězdy byznysu"," dodává Hes.
 • COMPARTAMOS NA BURZE.
 • FIPS zdaleka není jediná organizace, která poskytuje mikroúvěry. Existují jich možná stovky, ale každá pracuje na trochu jiném základě a různé je také riziko pro investory. Je totiž třeba si uvědomit, že žádná taková instituce za prostředky investorů neručí. Mikrokreditní společnosti sice musejí mít bankovní licenci, ale když zkrachují, má věřitel smůlu.
 • Nejstarší organizací podobného typu jako FIPS je mexická Compartamos, jejíž akcie se dnes dokonce obchodují na burze. Je mnohem větší než FIPS, ale podobně jako ona shromažďuje finanční prostředky a podporuje malý byznys v Mexiku. Jejími klienty jsou v 98 procentech rovněž ženy, podporuje se pěstitelská činnost, chov drobného zvířectva, domácí výroba a maloobchod. Hlavní rozdíl mezi oběma institucemi je kromě velikosti také v úroku - Compartamos žádá po klientech skoro dvakrát víc než FIPS.
 • Dalšími takovými organizacemi jsou americká Kiva, Prosper či poslední z nově vzniklých Microplace. Ty zprostředkovávají financování drobných podnikatelů i v jiných částech světa. Některé z těchto aktivit, kterými se zabývá například zmíněná Kiva, mají ale pouze charitativní charakter.
 • Webové stránky všech těchto institucí jsou si v jednom velmi podobné. První, čeho si uživatel všimne, jsou fotografie konkrétních osob, kterým by se hodila finanční pomoc. Ve většině případů nejde o lidi, pro které je tato půjčka či dar otázkou bytí či nebytí. Má to být jen prostředek k rozšíření podnikání a zlepšení životních podmínek.
 • ČESKÝ PORTÁL.
 • Desítky barevných fotografií mexických žen už jsou dnes i na českém portále myElen.com. Kdo má zájem, může si vybrat "svou Mexičanku" a po síti jí poslat ze svého bankovního konta peníze. Minimální částka je pět tisíc korun, horní strop není stanoven. Ve skutečnosti neposíláte peníze rovnou vybrané osobě, ale centrále FIPS, která všechno zadministruje, udělá z přijatých prostředků "balíčky" a ty pak distribuuje jednotlivým skupinám žen.
 • Větší část splaceného úroku padne na pokrytí nákladů mexické organizace, která má celý proces včetně hlídání platební morálky na starosti. Na českého investora zbude okolo pěti procent výnosu, při větších částkách maximálně deset. I tak je to víc, než lze vydělat standardními investicemi. Investor-věřitel by měl inkasovat peníze zpět i s navýšením za 12 měsíců.
 • Výnos je samozřejmě nutno zdanit. Zisk se podle současných platných mezinárodních úmluv daní 10 % na mexické straně a odvést daň z příjmu je třeba i v Česku. Stejně jako v ČR i v Mexiku ale nyní probíhá daňová reforma a dá se čekat, že dojde v tomto směru k určitým změnám. "Doufáme, že budou k lepšímu," říká Linda Hanyková a dodává, že její firma má dobré vztahy s mexickou ambasádou, kde nachází maximální podporu. Mají tudíž informace včas a z první ruky.
 • Samozřejmě že ani oblast mikrofinancí není investicí zcela bez rizika. Vklad není nijak pojištěn a činnost institucí jako myElen.com nepodléhá dohledu ČNB. Nebezpečí, že by investor o své prostředky přišel, je však poměrně nízké. Jednak je už několikaletými zkušenostmi ověřeno, že pouze dvě procenta půjček nejsou splacena, jednak partnerem českého věřitele není mexický dlužník, ale FIPS. Rozložením peněz na řadu drobných úvěrů stovkám village banks se také riziko rozkládá. Pokud by ale z nějakého důvodu zkrachovala FIPS, nedostane investor nic.
 • Investor podepisuje - vše elektronicky - s FIPS smlouvu, která vychází z českého právního řádu.
 •  NEZŮSTANE JEN U MEXIKA.
 • "V budoucnu bychom chtěli spolupracovat s více mikroúvěrovými institucemi, nejen s FIPS," říká Hanyková, ale dodává, že není lehké najít takové organizace, kde by byla úplná jistota, že jsou solidní a že vše bude probíhat bez problémů. "Rozšířením portfolia o další mikrofinanční instituce budou investice ještě bezpečnější," tvrdí Hes. "Chceme je vybírat z různých částí světa, čímž se zmenší politické i měnové riziko." Tomáš Hes odpovídá za hledání investorů po celém světě. Nedávno navštívil například Paříž, kde FIPS poskytla půjčku banka Credit Suisse. Nic podobného jako v Česku ale zatím nikde v Evropě neexistuje.
 • Časem by také měly půjčky směřovat i do jiných teritorií. Podle Hese by to měla být vedle Latinské Ameriky hlavně Asie, na Afriku si zatím netroufají. Poptávka po tomto druhu financování je ale podle něho obrovská všude.
 • Za několik dní fungování portálu přibylo několik desítek investorů. Zatím největší obnos dala jedna fyzická osoba - 20 tisíc eur.
 • BEZ DŮVĚRY TO NEJDE.
 • Tomáš Hes je přesvědčen, že mikrofinance jsou jednou z cest řešení problémů chudých lidí. Sám se jim začal věnovat naplno, i když měl nastartovanou dráhu bankéře. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a titul Master of Science získal na Internationales Hochschulinstitut v německém Zittau. Začínal jako konzultant v Accenture a pracoval pro bankovní domy Citi a Société Générale v ČR a Rumunsku. Se zakladatelem FIPS a s mikrofinancemi vůbec se seznámil ještě za studií, když dělal v USA diplomovou práci. Před třemi lety se rozhodl dráhu bankéře opustit a odjel do Mexika věnovat se mikrofinancím naplno.
 • ZAkladateli projektu myELEN.com (z anglického Electronic Loan Exchange Network) jsou vedle Tomáše Hese i známí ekonomové, například Pavel Kohout. Jména jsou tady dost důležitá. Jak říká Linda Hanyková, okolo mikrofinančních institucí stále existuje hodně nedůvěry. "Někteří lidé si myslí, že to funguje jako "letadlo", což je samozřejmě nesmysl. Musíme celý systém a naše zapojení do něj pořád trpělivě vysvětlovat. Ale je to pochopitelné, vždyť spousta lidí v České republice v minulosti v pochybných institucích o dost peněz přišla," myslí si Hanyková.
 • Libuše Bautzová

Comments powered by CComment

NAŠE ADRESA

Microfinance, a.s. , Seifertova 615/65 

130 00 Prague 3, Česká Republika

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tel.: +420 777071604 

www.myelen.com  www.microfinance.cz

Paypal: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Data box: r42e7km EET: A1675669

IČO: 278 60 965

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Účet pro veřejnost v Kč: 2800379150 / 2010 Fio Banka a.s. IBAN: CZ8520100000002800379150  SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet pro dodavatele v Kč 2600379148 /2010 Fio Banka a.s. IBAN: CZ5120100000002600379148  SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet pro veřejnost v EUR : 2300379162 / 2010 Fio Banka a.s. IBAN: CZ2620100000002300379162 SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet v USD pro veřejnost: 2500591053 / 2010  Fio Banka a.s. IBAN: CZ2020100000002500591053 SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Účet pro veřejnost v GBP: 2300591059 / 2010  Fio Banka a.s. IBAN: CZ6120100000002300591059 SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Login Form